Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)   informuję, że Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy lub realizacja usług powiązanych.
  3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
  4. Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.
  5. Zebrane dane osobowe Firma może udostępniać jej partnerom biznesowym (firmy kurierskie, realizatorzy płatności), usługobiorcom i innym podmiotom działającym na jej zlecenie (firmy obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, a także usługodawcy świadczący usługi w zakresie rozliczeń należności) w zakresie odpowiednim dla celu przetwarzania, w szczególności wykonania umowy, której Klient jest stroną, lub na mocy której Firma świadczy usługi Klientowi.